Om Gasnätet StockholmArbeta hos ossIT-ansvarig till Gasbolagen i Stockholm