Vi leder gasen till dig!

Det är Gasnätet Stockholm som äger och driver gasledningarna i Stockholmsområdet och som leder gasen till dig.