Om Gasnätet StockholmVi tyckerRemissvar gällande promemorian ”Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster”